ps  
Evelien Roode
Geestelijke verzorging & Pastoraat
tel:06 526 108 34
mail: evelien@pastoraalwerk.nl
 
OVERDENKINGEN

In de loop der tijd heeft Evelien diverse overdenkingen en preken gehouden binnen de verschillende settings waar ze werkzaam is geweest.

Het staat u vrij gebruik te maken van de selectie aan teksten zoals deze worden aangeboden via deze site.
Niet altijd zult u dezelfde teksten aantreffen, met enige regelmaat worden teksten aangepast, verwijderd of toegevoegd.

 

ONDERWERP hoofdstuk & verzen specifiek
Driekoningen
mattheus 2 1 12
januari
De wijze en dwaze maagden
mattheus 25 1 13
P.K.N._Kerkdienst
Jozef in het licht
Lucas 2 1 21
Kerstfeest_2010
Geef de keizer wat van de keizer is; God en de mammon
Jesaja 45 1 7
P.K.N._Kerkdienst
Je geld… of je leven
Prediker 2 1 11
7e_zondag_van_de_zomer
De slingers zijn opgeborgen
Mattheus 5 13 16
Tussen_Pasen_en_Pinksteren
De overspelige vrouw
Johannes 8 1 11
veertigdagentijd
Tranen
Psalm 56 1 14
Algemeen
De verloren zoon?
Lucas 15
veertigdagentijd
Nationale ziekendag 2009
psalm 139 1 10
Bijzondere_vieringen
De olijfboom zonder vrucht
Lucas 13 6 9
veertigdagentijd
Verheerlijking op de berg
Mattheus 17 1 9
veertigdagentijd
Bartimeus
Marcus 10 46 52
Algemeen
De Samaritaanse vrouw (oudjaar)
Johannes 4 3 15
Vrouwengevangenis
De ware wijnstok
Johannes 15 1 8
Vrouwengevangenis
 
ik zoek:
Wanneer u iets zoekt wordt er gezocht in het onderwerp, bijbelboeken en specifieke omschrijving.
vorige | | volgende
pagina: 1 2