ps  
Evelien Roode
Geestelijke verzorging & Pastoraat
tel:06 526 108 34
mail: evelien@pastoraalwerk.nl
 
Onderwerp:Gods relatie met jou
bijbelboek:Psalmen
hoofdstuk: 131 vers 0 t/m 0

De Bijbel is veel meer dan een kennisboek of een geschiedenisboek met soms moeilijk te begrijpen verhalen.
De Bijbel is vooral een relatieboek.
Het is in zekere zin, Gods allesomvattende liefdesbrief aan de mens.
Op vele bladzijden kunnen we direct of indirect lezen hoeveel wij mensen, waard zijn in Gods ogen en hoe graag Hij wil dat ieder mens een goede relatie met Hem heeft.

Een mooie liefdesbrief lees je graag, en vaak.
In een liefdesbrief leer je vooral ook het hart van de schrijver kennen.
Een van de voorbeelden daarvan is te vinden in de Psalm die wij zo even hebben gelezen.
Je zou kunnen zeggen dat God de Vader, zich hier laat zien, als een God die ook de moederkant vertegenwoordigd.

Laten eens naar de eerste twee verzen kijken, om te zien wat er met deze psalm bedoeld wordt.

1. HEER, niet trots is mijn hart,
niet hoogmoedig mijn blik,
ik zoek niet wat te groot is voor mij
en te hoog gegrepen.

David kijkt in deze Psalm terug op zijn leven.
Hij heeft geleerd en ervaren dat hooghartig gedrag of het neerkijken op anderen hem niet passen als oprecht gelovige, ook al is hij de koning van IsraŽl.
Niemand heeft in Gods ogen een reden om zich beter te voelen dan een ander.

2. Nee, ik ben stil geworden,
ik heb mijn ziel tot rust gebracht.
Als een kind op de arm van zijn moeder,
als een kind is mijn ziel in mij.

In een oudere Bijbelvertaling staat het wat mij betreft nog mooier omschreven:

Immers heb ik mijn ziel tot rust en stilte gebracht
als een gespeend kind bij zijn moeder;
als een gespeend kind is mijn ziel in mij.

Nou en wat straalt |lees verder |