ps  
Evelien Roode
Geestelijke verzorging & Pastoraat
tel:06 526 108 34
mail: evelien@pastoraalwerk.nl
 
Onderwerp:Bartimeus
bijbelboek:Marcus
hoofdstuk: 10 vers 46 t/m 52

Evangelielezing uit Marcus 10 : 46-52

Ze kwamen in Jericho.
Toen hij met zijn leerlingen en gevolgd door een grote menigte weer uit Jericho vertrok, zat daar een blinde bedelaar langs de weg, een zekere Bartimeüs, de zoon van Timeüs.  
Toen hij hoorde dat Jezus uit Nazaret voorbijkwam, begon hij te schreeuwen: ‘Zoon van David, Jezus, heb medelijden met mij!’
De omstanders snauwden hem toe dat hij zijn mond moest houden, maar hij schreeuwde des te harder:
‘Zoon van David, heb medelijden met mij!’ 
Jezus bleef staan en zei: ‘Roep hem.’
Ze riepen de blinde en zeiden tegen hem:
‘Houd moed, sta op, hij roept u.’
Hij gooide zijn mantel af, sprong op en ging naar Jezus.
Jezus vroeg hem: ‘Wat wilt u dat ik voor u doe?’
De blinde antwoordde: ‘Rabboeni, zorg dat ik weer kan zien.’
Jezus zei tegen hem: ‘Ga heen, uw geloof heeft u gered.’
En meteen kon hij weer zien en hij volgde hem op zijn weg.

Overdenking

Er zit een blinde man te bedelen bij de tempel van Jeruzalem.
De mensen kennen hem, hij zit hier immers al jaren, dag in dag uit.
In een goede bui, werpen zij hem wel eens een paar muntjes toe.
Maar veel vaker wordt de blinde man aan de kant geduwd omdat hij in de weg zit.

Het leven van deze blindgeboren man is donker.
Niet alleen omdat hij nog nooit het daglicht heeft gezien, nee vooral omdat iedereen hem laat voelen dat het zijn eigen schuld is dat hij blind is.
Weet u, in die tijd, kon je als gehandicapte op weinig medelijden rekenen.
Iedere handicap werd namelijk beschouwd als een straf van God.

Vandaag is het sabbat.
Jezus heeft met Zijn leerlingen de tempel bezocht.
Wanneer zij naar |lees verder |