ps  
Evelien Roode
Geestelijke verzorging & Pastoraat
tel:06 526 108 34
mail: evelien@pastoraalwerk.nl
 
Onderwerp:Nationale ziekendag 2009
bijbelboek:psalm
hoofdstuk: 139 vers 1 t/m 10

Schriftlezing: Psalm 139:1-10

HEER, u kent mij, u doorgrondt mij,
u weet het als ik zit of sta,
u doorziet van verre mijn gedachten.
Ga ik op weg of rust ik uit, u merkt het op,
met al mijn wegen bent u vertrouwd.

Geen woord ligt op mijn tong,
of u, HEER, kent het ten volle.
U omsluit mij, van achter en van voren,
u legt uw hand op mij.
Wonderlijk zoals u mij kent,
het gaat mijn begrip te boven.

Hoe zou ik aan uw aandacht ontsnappen,
hoe aan uw blikken ontkomen?
Klom ik op naar de hemel – u tref ik daar aan,
lag ik neer in het dodenrijk – u bent daar.

Al verhief ik mij op de vleugels van de dageraad,
al ging ik wonen voorbij de verste zee,
ook daar zou uw hand mij leiden,
zou uw rechterhand mij vasthouden.

Overweging

“Al 60 jaar goed voor elkaar.”
Wat een prachtig thema voor deze 60e nationale ziekendag.
En, tegelijkertijd, een thema dat tot nadenken stemt.
Want lieve mensen, wat is goed zijn voor elkaar, wanneer ben je echt goed voor anderen?
Heeft het vooral te maken met wat ik doe voor de ander?
Of heeft het vooral te maken met mijn beweegredenen om iets voor een ander te betekenen?

Ik las kortgeleden het volgende verhaal dat ik met u wil delen.
Een pastor bezocht iedere week een oudere dame die in een serviceflat woonde.
En iedere keer wanneer hij bij haar kwam stond er een grote vaas met bloemen op tafel.
En iedere week wees deze dame trots naar de bloemen en zei dan, “die heb ik van mijn dochter gekregen.
Zij woont ver weg en kan niet zo vaak komen maar ze denkt iedere |lees verder |