ps  
Evelien Roode
Geestelijke verzorging & Pastoraat
tel:06 526 108 34
mail: evelien@pastoraalwerk.nl
 
Onderwerp:De overspelige vrouw
bijbelboek:Johannes
hoofdstuk: 8 vers 1 t/m 11

Evangelie lezing Een vrouw op overspel betrapt

Jezus ging naar de Olijfberg, en vroeg in de morgen was hij weer in de tempel.
Het hele volk kwam naar hem toe, hij ging zitten en gaf hun onderricht.
Toen brachten de schriftgeleerden en de Farizeeën een vrouw bij hem die op overspel betrapt was. Ze zetten haar in het midden en zeiden tegen Jezus: ‘Meester, deze vrouw is op heterdaad betrapt toen ze overspel pleegde.
Mozes draagt ons in de wet op zulke vrouwen te stenigen. Wat vindt u daarvan?’
Dit zeiden ze om hem op de proef te stellen, om te zien of ze hem konden aanklagen. Jezus bukte zich en schreef met zijn vinger op de grond.
Toen ze bleven aandringen, richtte hij zich op en zei:
‘Wie van jullie zonder zonde is, laat die als eerste een steen naar haar werpen.’
Hij bukte zich weer en schreef op de grond.
Toen ze dat hoorden gingen ze weg, een voor een, de oudsten het eerst, en ze lieten hem alleen, met de vrouw die in het midden stond.
Jezus richtte zich op en vroeg haar: ‘Waar zijn ze?
Heeft niemand u veroordeeld?’ ‘Niemand, heer,’ zei ze. ‘Ik veroordeel u ook niet,’ zei Jezus.
‘Ga naar huis, en zondig vanaf nu niet meer.’

Overweging

Jezus zit voor de tempel op de grond en onderwijst een grote groep mensen die zich in een kring om Hem heen verzameld hebben.
Plotseling dringen er een aantal schriftgeleerden en Farizeeën deze kring binnen, terwijl zij een angstige vrouw voor zich uit duwen.
Bij Jezus aangekomen zeggen ze: ‘Meester, deze vrouw is op heterdaad betrapt toen zij overspel pleegde.
Volgens de wet van Mozes moet ze gestenigd |lees verder |