ps  
Evelien Roode
Geestelijke verzorging & Pastoraat
tel:06 526 108 34
mail: evelien@pastoraalwerk.nl
 
Onderwerp:Je geld of je leven
bijbelboek:Prediker
hoofdstuk: 2 vers 1 t/m 11


JE GELD OF JE LEVEN? Prediker 2:1-11 en Lucas 12:13-21

..Gemeente van onze Heere Jezus Christus,
Broeders en Zusters.

Je geld of je leven!
Ik heb altijd begrepen dat rovers en bandieten de gewoonte hebben dit bij een overval te roepen.

Je geld of je leven.

En omdat zij het slachtoffer met een vuurwapen bedreigen, gaan ze ervan uit dat deze ervoor kiest om zn geld maar te geven,
zodat zijn of haar leven gespaard blijft.
Ik denk dat we ons daar van alles bij kunnen voorstellen.
In dit soort extreme situaties kies je voor je leven en kan geld of bezit, je letterlijk gestolen worden.

Maar er zijn meer momenten in een mensenleven dat geld of goed er niet langer toe doet.
Wanneer ziekte of verdriet zich aandienen in ons leven.
Je hoort mensen dan ook vaak zeggen, gezondheid en een goede relatie met geliefden, is voor geen geld te koop.
Op die momenten, realiseer je ten diepste waar het in het leven werkelijk om draait.

Je geld of je leven.

In de Bijbelgedeelten van vandaag, worden op dit thema een aantal zaken op scherp gezet.
In Prediker, spreekt Salomo.
Vanuit de traditionele opvatting, is hij de schrijver van dit boek.
Als Salomo nog maar net koning is geworden van Isral geeft God hem de gelegenheid een wens te doen.
Zonder lang na te denken doet Salomo een keuze waarmee God erg ingenomen is.
Salomo vraagt niet om rijkdom, roem, of mooie vrouwen.
Nee, hij vraagt om wijsheid en God verhoort dit gebed.
De wijsheid van Salomo is zelfs spreekwoordelijk geworden.

Salomo werd een zeer vermogend man.
In 1 kon.10:24 staat geschreven: Zo |lees verder |