ps  
Evelien Roode
Geestelijke verzorging & Pastoraat
tel:06 526 108 34
mail: evelien@pastoraalwerk.nl
 
Onderwerp:Driekoningen
bijbelboek:mattheus
hoofdstuk: 2 vers 1 t/m 12

Inleiding: Epifanie is een oud feest, dat een herdenking is aan de drievoudige openbaring van de Heer:
1. Door de ster van Bethlehem, die aankondigde dat er iets speciaals ging gebeuren en dat
ook de wijzen uit het Oosten naar het kind leidde.
2. De doop in de Jordaan waarbij er een duif boven Jezus verscheen en er een stem sprak:
"Dit is mijn welbeminde Zoon in wie Ik mijn welbehagen heb gesteld".
3. Het eerste wonder van Jezus, wanneer hij op de bruiloft van Kana water in wijn veranderde.
In de Oosterse Grieks Orthodoxe kerken wordt het Kerstfeest gevierd op deze dag,
voor ons is het vooral de afsluiting van de kerstperiode met de komst van de wijzen bij het kindje.

Overdenking

Het feest van Driekoningen vormt, als het ware de voltooiing en bevestiging van het kerstfeest,
zoals de kraamvisite de voltooiing van een geboorte is.
Als er een kindje wordt geboren, genieten de kersverse ouders de eerste uren
vermoeid en verwonderd- vooral van elkaar en van hun nieuwe kindje.
Maar kort daarna moet er van alles geregeld worden.
De belangrijkste mensen moeten worden ingelicht, kaartjes worden verstuurd enz.
De grootouders en overige familie en vrienden worden vaak als eerste
op de hoogte gesteld van de nieuwe wereldburger en langzaamaan komt dan de kraamvisite op gang.
En die kraamvisite is ook belangrijk, want ieder bezoek bevestigt
het feit dat er echt sprake is van nieuw leven; een nieuw mensje.

En kraamvisite gaat gepaard met het geven van cadeautjes.
Naast praktische cadeaus als kleertjes, slabbetjes en knuffelbeesten,
willen de mensen van nabij vaak een symbolisch of blijvend cadeau geven.
Zo openen grootouders steeds vaker een spaarrekening voor hun nieuwe kleinkind en borduurt |lees verder |